Kursa docētāja:

Indiešu pasniedzēja

Arpita Chakravarty

Mācības notiek angļu valodā!

 

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas bengāļu valodā. Klausītāji attīstīs lasītprasmi un rakstītprasmi. Uzsvars tiek likts uz bengāļu valodas fonētikas pamatiem, alfabēta pazīšanu un gramatikas pamatiem. Programma nodrošina klausīšanās un sarunāšanās iemaņu treniņu visa semestra garumā. Tiks sniegts arī ieskats bengāļu valodas vēsturē, RietumBengālijas un Indijas ģeogrāfijā , un indiešu kultūrā bengāliski runājošajā Indijas daļā.

Pēc kursa apgūšanas, studenti: pratīs bengāļu valodas alfabētu; pareizi izrunās patskaņus un līdzskaņus; pareizi lasīs un rakstīt bengāļu alfabēta burtus; lasīs un veidos vienkāršus vārdus; atpazīs bengāļu valodas gramatikas pamata kategorijas, kuras spēs pielietot vienkāršu teikumu veidošanā.

 

Plašāka informācija par programmu šeit>>

 

Praktiskā informācija:

Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

 

Summu iespējams maksāt divās daļās.

Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic vienu nedēļu pirms kursa sākuma.

Otrā iemaksa jāveic ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no pirmās iemaksas.

 

Lai pieteiktos studijām:

Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu
un atsūtiet mums uz e-pastu: indija@lu.lv, pievienojot pases/ ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

Par turpmākajiem soļiem – pirmās iemaksas veikšanu un studiju līguma slēgšanu – informēsim Jūs pēc reģistrācijas veidlapas saņemšanas.

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:

Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika |

BENGĀĻU VALODA

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010