Kursa docētājI:

ARNIS SILIŅŠ un SANITA SILIŅA

 

Kurss sniedz iemaņas un praktiskas zināšanas Jogas apmācības pamatprincipos, kuri veicina patstāvīgu veselības, atlētisko īpašību un prāta līdzsvara izglītības izpratni. Pirmā līmeņa programmā, sākot iepazīties ar Ha-Tha Jogas sistēmu, par galveno mērķi studentiem tiek likts āsanu (fizisko un psihoenerģētisko stāvokļu), prānajāmas (elpas un smalkās enerģijas plūsmas kontroles) un meditācijas tehniku treniņš un prakse, lai pilnveidotu savu  veselības uzturēšanas sistēmu. Studenti apgūst “Saules sveicienu” (Surya Namaskar), apgriezto āsanu virknes, vērptās slodzes nozīmi, balansējošās āsanas, bandhas, prānajāmas tehnikas, meditācijas metodes, relaksāciju u.c.

 

Plašāka informācija par programmu šeit>>

 

 

 

Pēc kursa apgūšanas, praktizētāji:

  1. ir apguvuši un spēj pielietot un izskaidrot Jogas apmācības pamatprincipus un Hatha jogas pamata tehnikas;
  2. zinot Jogas pamatprincipus, prot sistematizēt sev atbilstošu, veselībai draudzīgu fizisko un psiholoģisko slodzi;
  3. ir attīstījuši spējas koncentrēties, nostiprinājuši ķermeņa muskulatūru, ieguvuši iemaņas pilnīgāk kontrolēt savu ķermeni un kustības, apguvuši jogas pamatasānas un iemācījušies pareizi elpot;
  4. spēj izmantot apgūtos Jogas principus, teorētiskos pamatus un prasmes savā fiziskās kultūras un sevis pilnveides darbībā, kā arī pielietot metodi traumu profilaksei, kustību optimālai organizēšanai un kustību repertuāra paplašināšanai;
  5. spēj patstāvīgi strukturēt un virzīt savu mācīšanos un profesionālo pilnveidi.
  6. Programmas mērķauditorija ir jebkurš interesents bez vecuma vai dzimuma ierobežojuma. Nodarbības ieteicams apmeklēt kursu „Jogas studiju ievadprogramma” un „Jogas tradīcija un prakse” studentiem. Vēlamas  pamatzināšanas par Jogas higiēnu un attīrīšanās paņēmieniem „Šat karmām”; taču, ja tādu nav, tad par to tiks pārrunāts pirms prakses uzsākšanas.

 

Kursu pasniedz:

LU un Latvijas Kultūras akadēmijas lektors Arnis Siliņš, jogas skolotājs, jogas meistara Sw. Amrit Mahamedha skolnieks Trika Jogas tradīcijā un Latvijas Jogas skolas dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Arnis pasniedz Hatha jogas nodarbības un ir viens no pieredzes bagātākajiem jogas skolotājiem Latvijā.

Sanita Siliņa, sertificēta jogas pasniedzēja un jogas skolniece, kas praktizē jogu astoņpadsmit gadu un mācījusies no skolotājiem gan Latvijā, gan Eiropā, gan Indijā.

 

Praktiskā informācija:

Var pieteikties visa semestra garumā, pirms jebkuras nodarbības

Kopā semestrī paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.
Ir arī iespēja apmeklēt nodarbības 1x nedēļā, bet 2 semestrus, vai arī citās variācijās.

Pastāv arī iespēja apmeklēt atsevišķas nodarbības (ja ir brīvas vietas), pirms tam piesakoties un uzrādot maksājuma uzdevumu.

 

Sekmīgi beidzot 32 nodarbību programmu,
tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

Maksa par kursu:

159,72 EUR klausītājiem;

132,00 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

 

Summu iespējams maksāt divās daļās.

Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic vienu nedēļu pirms kursa sākuma.

Otrā iemaksa jāveic ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no pirmās iemaksas.

 

Maksa par atsevišķu nodarbību (bez apliecības saņemšanas par programmas apguvi):

6,80 EUR klausītājiem;

5,62 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

 

Lai pieteiktos studijām:

1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu un atsūtiet mums
uz e-pastu: indija@lu.lv, pievienojot pases/ ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. veiciet maksājumu ar pārskaitījumu pirms nodarbības apmeklējuma.

Maksājumu var veikt:

a) maksājot par 32 nodarbībām EUR 159.72 (var maksāt visu uzreiz, vai arī vismaz 50% jāveic tajā nedēļā, kad sāk apmeklēt nodarbības, bet pārējie 50%  - pirms 17. nodarbības);

b) vai arī maksājot par 1 nodarbību 6.80 EUR tajā dienā, kad nodarbība tiek apmeklēta:

 

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586

(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)

IBAN LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X

Maksājuma mērķī norādīt:
Variantā a) – Savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Hatha Jogas praktikums 1 - pilns kurss;

Variantā b) – Savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Hatha Jogas praktikums 1 - viena nodarbība (un nodarbības datums);

 

Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas.

 

3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv

 

4. Parakstiet studiju līgumu.

Variantā a) – arī tiek slēgts līgums par kursu apmeklēšanu. Tos pabeidzot, un nokārtojot ieskaiti var saņemt LU apliecību

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:

Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika |

HATHA JOGAS RĪTA PRAKTIKUMS

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010