Kursa docētāja:
Indiešu pasniedzēja

Arpita Chakravarty

Mācības notiek angļu valodā!

 

Hindi valodas I kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas hindi valodā un devanāgari rakstībā. Studenti apgūs hindi fonētiku, alfabētu, gramatikas pamatus. Kursā likts uzsvars uz klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas iemaņu izkopšanu. Studenti tiks iepazīstināti arī ar Indijas ģeogrāfisko karti un vietvārdiem.

Semestra beigās studenti pratīs hindi valodas alfabētu, pareizi izrunās hindi patskaņus un līdzskaņus, pareizi izlasīs un uzrakstīs devanāgari rakstībā hindi burtus, izlasīs, sapratīs un uzrakstīs vienkāršus nepaplašinātus teikumus hindi valodā, lietojot vienkāršas gramatiskas konstrukcijas.

 

Papildus informācija par kursu šeit >>

 

Praktiskā informācija:

Nodarbību laiks tiks precizēts, komplektējot grupu (iespējamais norises laiks starp 15:00 un 20:00).

Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

 

 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

 

Summu iespējams maksāt divās daļās.

Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic vienu nedēļu pirms kursa sākuma.

Otrā iemaksa jāveic ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no pirmās iemaksas.

 

Lai pieteiktos studijām:

1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu
un atsūtiet mums uz e-pastu: indija@lu.lv, pievienojot pases / ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. Pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta, veiciet maksājumu ar pārskaitījumu:

 

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586

(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)

IBAN LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X

Maksājuma mērķī norādīt:
Savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Hindi valoda I

 

Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas.

 

3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv

 

4. Parakstiet studiju līgumu.

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika |

HINDI VALODA | i |

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010