Kursa docētāja:
Indiešu pasniedzēja

Arpita Chakravarty

Mācības notiek angļu valodā!

 

Kurss paredzēts studentiem, kuriem ir iepriekšējas priekšzināšanas, kas iegūtas apgūstot Hindi I un Hindi II kursus. Šajā semestrī studentu zināšanas iecerēts papildināt tā, lai tiktu nostiprinātas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās  prasmes. Studenti tiks iepazīstināti ar pagātnes un nākotnes laiku gramatiku, kā arī ar vēl sarežģītākām gramatiskajām struktūrām, tiks papildināts studentu vārdu krājums par vismaz 300 vārdiem.

Kursa beigās klausītāji spēs lasīt vidējas sarežģītības tekstus, kuros iekļauti tagadnes, pagātnes un vienkāršās nākotnes laiki, kā arī būs spējīgi brīvi pārstāstīt tekstu saturu; varēs izveidot saliktus teikumus (apgalvojuma, nolieguma un jautājumu izteiksmēs); pratīs pareizi izrunāt un rakstīt vārdus un izteicienus, kas apgūti semestra laikā.

Papildus informācija par kursu >>

 

Praktiskā informācija:

Nodarbību laiks tiks precizēts, komplektējot grupu (iespējamais norises laiks starp 15:00 un 20:00).

Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

 

Summu iespējams maksāt divās daļās.

Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic vienu nedēļu pirms kursa sākuma.

Otrā iemaksa jāveic ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no pirmās iemaksas.

 

Lai pieteiktos studijām:

1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu
un atsūtiet mums uz e-pastu: indija@lu.lv, pievienojot pases / ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. Pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta, veiciet maksājumu ar pārskaitījumu:

 

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586

(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)

IBAN LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X

Maksājuma mērķī norādīt:
Savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Hindi valoda III

 

Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas.

 

3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv

 

4. Parakstiet studiju līgumu.

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika |

HINDI VALODA | III |

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010