Kursa docētājs:

ARNIS SILIŅŠ

 

Kursa mērķis ir sniegt klausītājiem padziļinātas zināšanas Jogas tradīcijā un praksē. Klausītāji spēs orientētie   galvenajās Jogas tradīcijas vērtību sistēmās, īpašu uzmanību pievēršot vadošajām Jogas filozofija   skolām. Padziļināti tiek apgūti praktiskie Jogas mācības pamati, visvairāk uzmanību veltot „Krijas” (attīrošajām) metodēm atbilstoši Ziemeļeiropas klimatiskajiem un kultūrvēsturiskajiem apstākļiem. Klausītāji apgūst pamatprasmi rūpēties par savas veselības ilgtspējīgu līdzsvaru. Nodarbībās gan teorētiskā, gan praktiskā veidā tiek attīstītas atlētiskās un intelektuālās prasmes:

 

 

 

  1. veicot Jogas pranājamu un āsanu vingrinājumus, kas veicina atbrīvošanos no stresa un pārslodzes kaitīgās ietekmes;
  2. padziļinot izpratni par emocionālās enerģijas – „Rāsas” ietekmi uz organismu.

 

Pēc kursa apgūšanas klausītāji būs apguvuši individuālās meditācijas tehnikas. Pratīs pielietot Hatha Jogas bāzes tehnikas. Pratīs orientēties Jogas prakšu dažādībā un mācēs izvēlēties se   un apstākļiem atbilstošās treniņu slodzes Jogas praksē.

Programmas mērķauditorija ir jebkurš interesents bez vecuma vai dzimuma ierobežojuma, taču nepieciešamas priekšzināšanas, kas tiks pārbaudītas konsultāciju laikā, to iepriekš saskaņojot ar pasniedzēju.

LU tālākizglītības kursa “Jogas tradīcija un prakse I” beidzēji tiks uzņemti bez pārrunām.


Kursa docētājs   LU un Latvijas Kultūras akadēmijas lektor  Arnis Siliņš   jogas skolotājs, jogas meistara Sw. Amrit Mahamedha skolnieks Trika Jogas tradīcijā un Latvijas Jogas skolas dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Arnis pasniedz Hatha jogas praktiski teorētiskās nodarbības un ir viens no pieredzes bagātākajiem jogas skolotājiem Latvijā.

 

Plašāka informācija par programmu šeit>>

 

Praktiskā informācija:

Nodarbības notiks sestdienās no plkst. 9:00-12:00 (vai 9:30-12:30) Baznīcas ielā 5, Rīgā.
Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.
Sestdienas grupai būs 2 nodarbības dienā, t.i. paredzētas 16 apmeklējuma reizes.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

Pirms uzņemšanas programmā ISKC notiks konsultācijas-pārrunas.
Lai vienotos par konkrētu tikšanās laiku, lūdzam sazināties ar pasniedzēju Arni Siliņu personīgi
pa tālr.: 29124306 vai e-pastu  info@yoga-art.lv

 

Kursu "Jogas studiju ievadprogramma" absolventiem un "Jogas tradīcija un prakse I", "Jogas tradīcija un prakse II" “Jogas Tradīcija un Prakse III” studentiem nākotnē var tikt piedāvāta iespēja piedalīties studiju apmaiņas braucienā uz Dev Sanskriti universitāti Haridvarā, Indijā.

 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

 

Summu iespējams maksāt divās daļās.

Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic vienu nedēļu pirms kursa sākuma.

Otrā iemaksa jāveic ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no pirmās iemaksas.

 

Lai pieteiktos studijām:

1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu un atsūtiet mums
uz e-pastu: indija@lu.lv, pievienojot pases/ ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. Pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta,
veiciet maksājumu ar pārskaitījumu:

 

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586

(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)

IBAN LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X

Maksājuma mērķī norādīt:
Savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Jogas tradīcija un prakse II

 

Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas.

 

3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv

 

4. Parakstiet studiju līgumu.

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika |

 

Arnis Siliņš

JOGAS TRADĪCIJA UN PRAKSE | II |

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010