Kursa docētājs:

Akašs Sergejs Ancupovs

Mūzikas skolas “Saraswati” dibinātājs | www.sarod.org

Ustada Amdžada Ali Khana māceklis | www.sarod.com

 

"Ievads Indijas klasiskajā mūzikā"

– ir unikāls filozofiski muzikāls kurss.

Jūs vaicāsiet, kur slēpjas šī mācību kursa unikalitāte?

 

Pirmkārt, akadēmiskās metodes un Indijas tradicionālās apmācības sapludināšanā. Tās būs ne tikai kursa tēmai veltītas lekcijas, arī personiskās pieredzes nodošana – no skolotāja māceklim (Guru-shishya parampara). Praktiskām nodarbībām ir atvēlēta vairāk kā puse kursa – tās sākas ar pavisam vienkāršiem balss un ritma vingrinājumiem, kas pāraug spējās kopīgi muzicēt un analizēt mūzikas izsmalcinātākās detaļas.

 

Otrkārt, “ ..apmācības procesā mēs konkrētos piemēros iepazīstam mūzikas likumu atbilstību mūsu pasauli uzbūves darbinošajiem likumiem. Tā ir vēl viena mūsu pieejas unikalitātes iezīme,” saka kursa autors un vadītājs Akašs Sergejs Ancupovs, dižā Indijas mūziķa Ustada Amdžada Ali Hana māceklis. “Piemēram, manifestētas un nemanifestētas (ahata un anahata) skaņas koncepcija tiek īstenota, klasiskās mūzikas ansamblī iesaistot tampuru – īpašu instrumentu, kā skanējums simbolizē neiemiesoto skaņu – vai, kā teicis Aristotelis, pārstāv “debesu sfēru mūziku” mūsu pasaulīgajā mūzikā.”

 

Treškārt, šis kurss ir paredzēts katram, ko saista un aizrauj Indijas klasiskā mūzika. Mēs aicinām uz mūsu centru ikvienu, kurš vēlas padziļināt savas zināšanas par skaņas dabu, par mūziku, kā meditācijas un sevis izzināšanas līdzekli. Lai uzsāktu nodarbības, nav nepieciešamas nekādas īpašas priekšzināšanas, to skaitā – arī Eiropas mūzikas izglītība.

 

Kursa gaitā tiek organizētas tikšanās ar izciliem Indijas mūziķiem un viņu meistarklases. Pēdējos gados, piemēram, Rīgā ir viesojies drupāda dziedātājs Pandits Ašišs Sankritjajans (Dagar gharana), tablists pandits Sandžu Sahajs (Varananasi gharana), sārodists Ustads Amdžads Ali Hans ar saviem dēliem (Senia Bangash gharana) un daudzi citi.

 

Pēc kursa apgūšanas tiek izsniegts Latvijas Universitātes sertifikāts, bet LU studentiem tiek ieskaitīti 4 kredītpunkti.

 

Nodarbības tiek rīkotas ceturtdienu vakaros Indijas studiju un kultūras centrā (Rīga, Baznīcas ielā 5, pagalma ēkā). Vairāk par kursa saturu meklējiet www.luindia.lv, par pasniedzēju – www.sarod.org.

 

Kursā paredzēts studentus iepazīstināt ar Indijas klasiskās mūzikas pamatiem trīs veidos:

      1. lekcijās par bāzes koncepcijām,
      2. klausoties un analizējot gan īpaši sagatavotu ierakstītu mūzikas materiālu, gan “dzīvas” mūzikas demonstrācijas,
      3. praktiskajās nodarbībās, kas paredzētas studentiem gan ar, gan bez iepriekšējās mūzikas izglītības.

Kursa īpašā dimensija – ieskats, kā mūzikas uzbūves koncepti sasaucas ar Indijas senajiem priekštatiem par pasaules uzbūvi.

 

Plašāka informācija par programmu šeit>>

 

Kursa nobeigumā 
Klausītāji izprot Indijas klasiskās mūzikas pamatus. Iegūst iemaņas šīs muzikālās tradīcijas uztverei. Ir spējīgi patstāvīgi identificēt dažādas tās pamata formas un žanrus. Iegūst pamatiemaņas Ziemeļindijas klasiskās mūzikas stīgu instrumentu sāroda, sītaras un tampūras, vai sitamā instrumenta tabla spēlē pēc izvēles.

 

Praktiskā informācija:

Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

Vienā apmeklējuma reizē būs 2 nodarbības (16 apmeklējuma reizes).

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

 

Summu iespējams maksāt divās daļās.

Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic vienu nedēļu pirms kursa sākuma.

Otrā iemaksa jāveic ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no pirmās iemaksas.

 

Lai pieteiktos studijām:

1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu
un atsūtiet mums uz e-pastu: indija@lu.lv, pievienojot pases / ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. Pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta,
veiciet maksājumu ar pārskaitījumu:

 

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitāte
Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586
(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)
IBAN LV51NDEA0000082414423
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
NDEALV2X

Maksājuma mērķī norādīt:
Savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Ievads Indijas klasiskajā mūzikā

 

Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas.

 

3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv

 

4. Parakstiet studiju līgumu.

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika|

IEVADS INDIJAS KLASIKAJĀ MŪZIKĀ
UN TĀS FILOZOFISKAJĀ PASAULES UZTVERĒ

 

Akašs Sergejs Ancupovs

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010