NIDRA JOGA - ATVĒRTĪBA UN PLŪSMA

LV

EN

Nidra Joga ir dziļās atslābināšanās tehnika, un tā aptver visdažādākos mūsu patības līmeņus, piedāvājot skaidri izsekot ceļojumam, kas ved no zemapziņas līdz apzinātai klātesamībai. Tā balstās uz diviem pīlāriem: ļoti dziļu apzinātu atslābināšanos un spēcīgu uzmanības koncentrāciju, bez spriedzes. Tas ir maigs, tomēr dziļi iedarbīgs paņēmiens, kas vienlaikus atbrīvo gan ķermeni, gan prātu, kā arī sniedz emocionālu atpūtu un iespēju atjaunot spēkus.

Pasniedzējs Anrē Rīls ir atzīts skolotājs gan Indijā, gan Eiropas valstīs. Viņa semināri ir plaši apmeklēti. Anrē pasniedz autentisku mācību, savienojot senču zināšanas ar mūsdienīgu attieksmi.

 

Nidra jogas aspekti

Praktizējot miegu, sapņošanu un dziļo miegu (“nāvi”), kas izraisa dziļās atslābināšanās stāvokli un ļoti intensīvu apziņas stāvokli, nidra jogas praktiķis, apgūst iekļūšanu savā apziņā, zemapziņā un bezapziņā un visā to saturā (emocijās, bailēs, šaubās, modeļos), tam nepieķeroties. Tas rada intīmu prieka, miera un brīvības sajūtu.

"Miegs"

Pirmā prakses daļa pielieto apzinātu domu, lai radītu dziļas atslābināšanās stāvokli katrā fiziskā ķermeņa daļā (muskuļos, orgānos, kaulos) un lai vienlaicīgi attīstītu ļoti asu visu šo daļu uztveri. Šajā prakses līmenī cilvēks arī nomierina visus maņu procesus, tādejādi padarot to darbību dinamiskāku.

"Sapņošana"

Otrā daļa izmanto domas un mentālās iztēles procesu. Tas atbrīvo enerģiju, kas ir uzkrājusies un iesprostota mentālajos tēlos, zemapziņas atmiņās, prāta un psihes modeļos un ļauj šai atraisītajai enerģijai plūst. Šis darbs ir pazīstams kā samskāru atbrīvošana (samskāras: dziļas snaudošas atmiņas, kuru rezultātā var veidoties nopietni sarežģījumi, jo īpaši – samezglojumi vai bloki ķermenī un psihē). Šajā darbošanās daļā uzmanība tiek pievērsta domāšanas procesam, tā lomai, ierobežojumiem, darbībai un ietekmei uz cilvēka attieksmi.

"DZIĻAIS MIEGS"

Trešajā daļā Nidra joga izmanto domas izcelsmes avotu un tās beigas ("nāvi"). Pēc ceļojuma cauri domas labirintam - nomodā, aizsapņojoties, un dažādās miega sapņošanas pakāpēs (individuālajā, kolektīvajā un arhetipiskajā), šis pēdējais līmenis ietver apzināta liecinieka identificēšanu, lai dotos dziļā miega pašā centrā (miegs bez sapņiem). Šis apzinātais liecinieks ļauj cilvēkam zināt, ka viņš patiešām ir gulējis, kaut arī pēdējam nav nevienas atmiņas par šo fāzi.

Nidra jogas formālā mācība beidzas šeit. Tomēr šajā mirklī tā paver ceļu uz nākamo transmisijas fāzi, kas attīstās dabīgi un spontāni. Ar pēkšņiem un negaidītiem pieskārieniem, tā atklāj Esības dabu visā tās skaidrībā. Viens un Daudzi ir identiski, un tajā pašā laikā dažādi. Rodas Patības un ļaušanās atklāsme.

 

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:

Par Nidrā Yoga

Andre Riehl

 

 

 

par Anrē Rīla semināriem Latvijā:

e-pasts: indija@lu.lv

Tālr.: +371 29465455 (Sanita Siliņa)

 

Kursa docētājs:

André Riehl

Nodarbības tiek pasniegtas labā un saprotamā angļu valodā.

Nepieciešamības gadījumā arī tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010