2017. gada 19. – 26. septembris

Lekciju cikls "ievads indiešu filosofijā"

Klasiskās Indijas kultūras un sanskrita pētnieka Valtera Negriba lekciju cikls. sk. vairāk

 

2017. gada 9. – 16. septembris

LU ISKC ATVĒRTO DURVJU DIENAS 2017

sk. vairāk

 

2017. gada 11. septembris

SEMINĀRS

"DHARMA – MIRDZOŠAIS GARĪGĀS UN INTELEKTUĀLĀS IEDVESMAS AVOTS"

Seminārs veltīts Džigtena Sumgona 800 gadu atceres jubilejai. sk. vairāk

 

2017. gada 21. līdz 23. maijs

LU ISKC INDIJAS DIENAS 2017

Pirmo reizi Latvijā - Indijas dienas. sk. vairāk

 

2017. gada maijs

SEMINĀRS "NIDRA JOGA – ATVĒRTĪBA UN PLŪSMA"

Anrē Rīla (André Riehl) semināru cikls. Nidra Joga ir dziļās atslābināšanās tehnika, un tā aptver visdažādākos mūsu patības līmeņus, piedāvājot skaidri izsekot ceļojumam, kas ved no zemapziņas līdz apzinātai klātesamībai. sk. vairāk

 

2017. gada 1. un 2. aprīlis

INDIJAS BUDISTU SVĒTO DZĪVE UN MĀCĪBA

Viljama Karelis (Bill Karelis) seminārs par Ašokas, Asangas, Šāntidevas un Tilopas hagiogrāfijām un viņu mācību būtiskākajiem aspektiem. sk. vairāk

 

2017. gada marts – maijs

JOGAS VēSTURE

Klasiskās Indijas kultūras un jogas pētnieka Valtera Negriba lekciju cikls. sk. vairāk

 

2017. gada  9. februāris

ISKC ATKLĀŠANA

Spirgtā un gaišā ziemas rītā tika iesvētīta jaunā Indijas studiju un kultūras centra (ISKC) mājvieta Baznīcas ielā 5. Jauno telpu inaugurācijas pasākumu atklāja Indijas vēstniece Zviedrijā un Latvijā, V.E. Monika Kapila Mohta. sk. vairāk

NOTIKUMI

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010