Centra mērķi

 • vairot Latvijas sabiedrības zināšanas par mūsdienu Indijas kultūru, biznesu un politiku;
 • veidot un realizēt ar Indiju saistītu jautājumu izpēti, izglītības programmas un zinātniskus pētījumus Latvijā;
 • apvienot un atbalstīt Latvijas Universitātes mācībspēku un studentu aktivitātes Indijas studiju sfērā. Šī mērķa ietvaros centrs nodrošina studentiem, pētniekiem un citiem interesentiem iespēju akadēmiskā līmenī iegūt zināšanas Indijas vēsturē, filozofijā, kultūrā, reliģiskās domas jautājumos;
 • organizēt pētnieciskās un izglītības aktivitātes;
 • sagatavot publikācijas;
 • piesaistīt projektus, piedāvājot tiem vienotu atrašanās vietu, kopīgi izmantojamu infrastruktūru un plašu publicitāti;
 • izveidot un uzturēt datu bāzi par aktivitātēm Latvijā, kas saistītas ar Indijas kultūru.

 

Centra uzdevumi

 • sniegt sabiedrībai pieejamu informāciju un zināšanas par mūsdienu Indijas ekonomikas, politikas, sabiedrības un kultūras attīstību un tendencēm;
 • stiprināt izpratni un sadarbību starp Latviju un Indiju ekonomiskā, izglītības un kultūras jomā;
 • nodrošināt augstvērtīgu un specializētu starpdisciplināru izglītību izciliem studentiem MA programmās ar tālāku perspektīvu doktorantūras studijām, lai šo programmu beidzēji, apguvuši starpdisciplināras pētniecības metodes, turpmāk varētu nodarboties ar augstvērtīgu mūsdienu Indijas pētniecības darbu;
 • kļūt par centru, kurā sadarbotos Latvijas un Indijas zinātnieki, augsta ranga uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, kultūras darbinieki, plašsaziņas un komunikāciju speciālisti piesaistīt Latvijā dzīvojošo indiešu diasporu, tā veicinot sabiedrības saliedētību.

INDIJAS STUDIJU
UN KULTŪRAS CENTRS

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010