Kursa docētāja:

Biruta Jēgere

 

Persiešu valoda (pašnosaukums – farsī) ir viena no senākajām pasaules valodām. Tā ir mūsdienu Irānas (Senās Persijas) valsts valoda, kur tajā runā ap 78 milj. iedzīvotāju. Apgūstot persiešu valodu, var saprasties arī ar afgāņiem, kuri runā darī valodā, un tadžikiem, kas runā tadžiku valodā. Šīs abas valodas pieder pie irāņu valodu grupas, kas savukārt ir indoeiropiešu saimes valoda. Tātad – persiešu valoda ir radniecīga arī latviešu, lietuviešu, slāvu valodām, kas lielā mērā atvieglo tās apguvi.

Persiešu (farsi) valodas II  programmas mērķis ir apgūt arābu (persiešu) alfabētu – lasīšanas un rakstīšanas iemaņas; iemācīties veidot vienkāršus teikumus apgūtās leksikas apjomā, izmantojot galvenokārt piederības darbības vārdu „dāšten”  un darbības vārdu „būden”; klausoties valodas nesēja ierunātu tekstu, sadzirdēt, atkārtot un uzrakstīt dzirdēto. Kursa beigās būs iespēja lasīt atsevišķas Omara Haijāma četrrindes oriģinālā, tulkot tās un salīdzināt ar atdzejojumiem latviešu, krievu, angļu, franču valodā. Kursu pabeidzot, klausītāji būs apguvuši arābu-persiešu alfabētu, obligātās persiešu valodas pieklājības un uzrunas formas, pratīs risināt vienkāršu sarunu, kā arī lasīt un tulkot vienkāršus tekstus apgūtās leksikas apjomā.

 

Plašāka informācija par programmu šeit >>

 

Praktiskā informācija:

Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

Vienā apmeklējuma reizē būs 2 nodarbības, t.i., paredzētas 16 apmeklējuma reizes.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

 

Summu iespējams maksāt divās daļās.

Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic vienu nedēļu pirms kursa sākuma.

Otrā iemaksa jāveic ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no pirmās iemaksas.

 

Lai pieteiktos studijām:

1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu
un atsūtiet mums uz e-pastu: indija@lu.lv, pievienojot pases / ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. Pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta,
veiciet maksājumu ar pārskaitījumu:

 

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586

(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)

IBAN LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X

Maksājuma mērķī norādīt:
Savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Persiešu valoda II

 

Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas.

 

3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv

 

4. Parakstiet studiju līgumu.

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika |

PERSIEŠU VALODA | farsi | II |

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010