Kursa docētāja:
Indiešu pasniedzēja no Sanskrit Bhasha Sanstha institūta
Dr. Sunita Suven PatilMācības notiek angļu valodā ar Skype un citu tehnoloģiju palīdzību! Kurss ir paredzēts klausītājiem, kuri ir apguvuši “Sanskrits I” un “Sanskrits II” programmu. Kursā ietvertas tēmas, kas papildinās iepriekš apgūto vārdu krājumu un mācītos tekstus. Šajā kursā īpašs uzsvars tiks likts uz sanskrita literāro valodu. Kursa klausītāji tiks iepazīstināti ar dažādiem tekstiem no pasaulē plaši pazīstamas sanskrita literatūras, ieskaitot eposus, lugas, dzeju un prozu. Kursa mērķis ir iemācīt klausītājus saprast un tulkot sanskrita literatūru, turpinot padziļinātu gramatikas apguvi, kā arī pilnveidojot klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Plašāka informācija par programmu šeit>>  Pēc kursa apgūšanas klausītā spēs:1. būs pilnveidojuši sarunvalodas prasmes; varēs labi komunicēt un rakstīt esejas sanskritā.2. zinās plaši pazīstamos sanskrita tekstus un Upanišādu filozofiju kursa ietvarā apgūto jautājumu apjomā.3. spēs lasīt, saprast un tulkot sanskrita tekstus (stāstus, lugas, eposus un vārsmas)  Praktiskā informācija:Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā. Maksa par kursu:320,00 EUR klausītājiem;264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību). Summu iespējams maksāt divās daļās.Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic vienu nedēļu pirms kursa sākuma.Otrā iemaksa jāveic ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no pirmās iemaksas. Lai pieteiktos studijām:1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu
unn atsūtiet mums uz e-pastu: indija@lu.lv, pievienojot pases / ID kartes kopiju;
Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.
2. Pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta,
veiciet maksājumu ar pārskaitījumu:
 Bankas rekvizīti:Latvijas UniversitāteRaiņa bulv. 19, Rīga LV-1586(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)IBAN LV51NDEA0000082414423Nordea Bank AB Latvijas filiāleNDEALV2XMaksājuma mērķī norādīt:
Savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Sanskrits III
 Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas. 3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv
 4. Parakstiet studiju līgumu.  Laipni gaidām studiju programmā! SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv
Pa tālr.: +371 24821433 | AndraElvika|

 

Kurss ir paredzēts klausītājiem, kuri ir apguvuši “Sanskrits I” un “Sanskrits II” programmu. Kursā ietvertas tēmas, kas papildinās iepriekš apgūto vārdu krājumu un mācītos tekstus. Šajā kursā īpašs uzsvars tiks likts uz sanskrita literāro valodu. Kursa klausītāji tiks iepazīstināti ar dažādiem tekstiem no pasaulē plaši pazīstamas sanskrita literatūras, ieskaitot eposus, lugas, dzeju un prozu. Kursa mērķis ir iemācīt klausītājus saprast un tulkot sanskrita literatūru, turpinot padziļinātu gramatikas apguvi, kā arī pilnveidojot klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.

 

Plašāka informācija par programmu šeit>>

 

 

 

Pēc kursa apgūšanas klausītā   spēs:

1. būs pilnveidojuši sarunvalodas prasmes; varēs labi komunicēt un rakstīt esejas sanskritā.

2. zinās plaši pazīstamos sanskrita tekstus un Upanišādu filozofiju kursa ietvarā apgūto jautājumu apjomā.

3. spēs lasīt, saprast un tulkot sanskrita tekstus (stāstus, lugas, eposus un vārsmas)

 

 

Praktiskā informācija:

Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

 

Summu iespējams maksāt divās daļās.

Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic vienu nedēļu pirms kursa sākuma.

Otrā iemaksa jāveic ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no pirmās iemaksas.

 

Lai pieteiktos studijām:

1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijasveidlapu
unn atsūtiet mums uz e-pastu: indija@lu.lv, pievienojot pases / ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. Pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta,
veiciet maksājumu ar pārskaitījumu:

 

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586

(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)

IBAN LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X

Maksājuma mērķī norādīt:
Savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Sanskrits III

 

Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas.

 

3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv

 

4. Parakstiet studiju līgumu.

 

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | AndraElvika|

 

 

 

SANSKRITS | III |

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010